Duivelshuis

Duivelshuis

  • Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem

Het Duivelshuis is een voormalig 16e eeuws stadskasteel aan de Koningstraat in Arnhem en staat ook bekend als 'het Huis van Maarten van Rossum'. Tegenwoordig is het onderdeel van het Gemeentehuis.

Stadsboerderij
Op de plek van het Duivelshuis, stond vroeger een stadsboerderij. Hier woonde de toenmalige wethouder en later burgemeester. Toen hij overleed, verkocht zijn vrouw het huis en is het in handen van verschillende eigenaren geweest. In 1518 kwam het in eigendom van hertog Karel van Gelre, na zijn dood werd het huis aan veldheer Maarten van Rossum verkocht.


Maarten van Rossum
Van Rossum liet het woonhuis grondig verbouwen, waardoor het huis de officiële naam “Huis van Maarten van Rossum" kreeg. Tijdens de verbouwing liet hij o.a. de vroeg-renaissancistische pronkgevel aanbrengen. Van Rossum stierf in 1555 aan de pest en bleef kinderloos achter, zijn erfgenamen verkochten het pand. Het huis kwam daarna steeds weer in andere andere handen terecht, totdat het in 1828 door de Gemeente Arnhem werd aangekocht.


Stadhuis
Het Duivelshuis ging het oude vervallen stadhuis op de Markt vervangen. In 1830 werd het in gebruik genomen, maar omdat het pand al snel te klein werd, door het groeiende aantal ambtenaren, werden er gebouwen bijgebouwd. In 1968 werd het Duivelshuis opgenomen in het daarnaast nieuw gebouwde stadhuis.