Janssingel

Janssingel

  • Jansbinnensingel 13, 6811 AJ Arnhem

Deze typerende (parkjes) singels werden aangelegd op de plaats van de oude stadswallen en vestingswerken die Arnhem ooit rijk was, maar in de eerste helft van de 19e eeuw werden gesloopt.

Fonteinen
Na de nationale tentoonstelling op de Janssingel in 1879, werd door de gemeenteraad een prijsvraag uitgeschreven voor de aanleg van een publieke wandelplaats. Tuinarchitect Leonard H. Springer won met het ontwerp ‘Natura, ars et technica’. Het voorzag in fraai gevormde vijvers omlijst met tuinen voorzien van fonteinen. De naderende gereedkoming van het waterleidingnet in Arnhem, werd aangegrepen om, als historisch hoogtepunt, de fonteinen te voeden.


Beelden
De Grieks-mythologische godenbeelden in dit plantsoen stammen vermoedelijk uit de 18e eeuw. De beelden waren een gift aan de stad Arnhem, geschonken door baron F.G. Staatskin van Brakell tot den Brakell.

 

(http://www.menstradition.com/nieuws/restauratie-fonteinen-aan-de-janssingel-te-arnhem/)

(Bron: http://rijksmonumenten.nl/monument/516718/beeld-van-amphitrite/arnhem/)