Musispark

Musispark

  • Velperbuitensingel 25, 6828 CV Arnhem

Het Musispark biedt naast de mogelijkheid voor recreatie aan de Lauwersgracht, ook een rijke kijk in het verleden. Zo stonden er vroeger op deze plek stadsmuren en vestingswerken.

Beelden
Net zoals op de Janssingel staan ook hier Grieks-mythologische godenbeelden. De beelden hier zijn gevormd door kunstenaar en architect Ignatius van Logteren en stammen al uit 1712.

Lauwersgracht
Arnhem is niet aan de Rijn ontstaan, maar langs de oevers van de St. Jansbeek. Pas in de 16e eeuw, toen hertog Karel van Gelre de scepter zwaaide, werd de Rijn verlegd en kwam Arnhem aan de rivier te liggen. De Lauwersgracht in het Musispark is het enige deel gracht dat Arnhem nog rijk is en heeft altijd deel uitgemaakt van het grachtenstelsel van Arnhem. Toen Arnhem in 1829 toestemming kreeg om de stadsmuren te slopen, werd het puin gebruikt om grote delen van de grachten mee te dempen. Om het stadsbeeld te verfraaien werden op deze plekken singels aangelegd.


Burgerklok
Elk jaar op 17 september klinkt de burgerklok in de Lauwersgracht. Een comité van burgers bood in 1956 als blijk van dank, voor hetgeen de gemeente had gedaan na de bevrijding van de stad, deze klok aan aan het gemeentebestuur.


(bron: http://watererfgoed.wrij.nl/lauwersgracht-arnhem/)
(bron: http://www.mijngelderland.nl/inhoud/routes/freedomtrail/29-lauwersgracht)