Sabelspoort

Sabelspoort

  • Markt 11, 6811 CG Arnhem

Van de vier middeleeuwse stadspoorten, Rijnpoort, St. Janspoort, Velperpoort en Sabelspoort, is de laatste als enige bewaard gebleven. Tegenwoordig is het onderdeel van het naastgelegen Provinciehuis.

Geschiedenis
De Sabelspoort wordt in 1357 voor het eerst genoemd en heeft eeuwenlang de functie van verdedigingswerk gehad, maar diende daarnaast ook jarenlang als tolhuis voor handelaren en boeren die hun waar de stad in brachten. In 1454 deed het ook dienst als gevangenis en zelfs als bewaarplaats voor krankzinnigen. Veel van de verdedigingswerken rondom de Sabelspoort werden gesloopt bij de stadsuitbreidingen in 1829 en 1853. Op de vrijgekomen grond werden woonhuizen en andere gebouwen neergezet. Door verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog vaagde de bebouwing rondom de poort weg, maar de poort zelf bleef wonderlijk redelijk intact.


Restauratie
Op 5 november 1951 sprak de Arnhemse gemeenteraad voor het eerst formeel over de restauratie, In de jaren daarna werd de poort gerestaureerd en werd met een glazen brug op de eerste verdieping verbonden met het nieuwe Provinciehuis van Gelderland. In november 2007 nam de Provincie Gelderland voor het symbolische bedrag van 1 euro de Sabelspoort over van de gemeente Arnhem. De laatste Arnhemse stadspoort is nu een provinciale poort geworden.